Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Projekty

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

                                                                             1632217097.jpeg

Z przyjemnością informujemy, że Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 615,00 zł  na zakup nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce za sprawą wzmacniania roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych będących lokalnymi ośrodkami życia społecznego i centrum dostępu do wiedzy i kultury.

 

Legalna Kultura

legalna.jpeg

Fundacja Legalna Kultura działa w obszarze propagowania świadomego uczestnictwa w kulturze. Popularyzuje korzystanie z kultury z legalnych źródeł, integruje środowiska twórców i odbiorców. kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości. Upowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa i zagrożeń  w sieci. Aktywności i zadania Fundacji wpisują się w Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2003-2020 zakładając kształtowanie  kapitału społecznego poprzez tworzenie więzi między kultura, edukacją i nauką, a także zmniejszenie dysproporcji w dostępie do dóbr kultury.

Kluczową działalnością Legalnej Kultury jest edukacja. Fundacja, na terenie całej Polski, realizuje warsztaty z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, edukacji filmowej i medialnej dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i różnych grup zawodowych.

Legalna Kultura stale rozwija, jedyną w Polsce, Bazę Legalnych Źródeł, dostępna na www.legalnakultura.pl

Projekty Legalnej Kultury czynnie wspierają ambasadorzy i przyjaciele w osobach artystów, ludzi kultury i odbiorców, a także instytucje i patroni medialni.  Idee Fundacji popiera ponad 400 twórców. Fundacja od 3 lat prowadzi z powodzeniem Społeczna Kampanię Edukacyjną Legalna Kultura, finansowaną przez Ministerstwo Kultury I dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt Kultura Na Widoku jest kolejnym etapem realizacji celów strategicznych Fundacji.

Kultura Na Widoku

logo_75.jpeg

Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który daje dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w Internecie, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy. Tegoroczna, trzecia edycja projektu dostępna będzie w całym kraju także za pośrednictwem plakatów, które zawisną na terenie ponad dwóch tysiącach gmin w bibliotekach, ośrodkach kultury, szkołach i instytucjach lokalnej władzy samorządowej. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej, a współorganizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Bezpośredni udział w promocji projektu biorą czołowi Polscy artyści -  Danuta Stenka, Joanna Jabłczyńska, Zbigniew Wodecki i Arek Jakubik. Więcej informacji o projekcie na www.kulturanawidoku.pl.

Fundacja Orange

FundacjaOrange_L1_RGBmale[1][1].jpeg

Fundacja Orange została powołana przez Telekomunikację Polską i Orange. Fundacja realizuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Włącza się w ważne inicjatywy społeczne, finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Fundacja zainaugurowała Program „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych oraz promocję ich wykorzystania.

Z programu mogą skorzystać gminne biblioteki publiczne. Stwarza on warunki, które pozwalają bibliotekom stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. W ramach Programu biblioteka uzyskała dotację finansową, którą wykorzysta w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów edukacyjnych w roku 2010. Projekt ten był realizowany także w roku 2014.

Program Rozwoju Bibliotek

logo_nazwa_PL_300dpi[1][1].jpeg

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ma być realizowany w latach 2009-2013, dysponuje grantem w wysokości 28 mln dolarów. Program jest adresowany do bibliotekarzy i przedstawicieli ośrodków gminnych, miejsko - gminnych i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Celem programu jest zmiana wizerunku i modernizacja bibliotek. Efektem Programu ma być trwałe wzmocnienie systemu bibliotecznego w Polsce poprzez wsparcie technologiczne w postaci internetyzacji, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników bibliotek w celu dostarczenia im wiedzy i umiejętności, pozwalających na przekształcenie bibliotek w centra informacji, edukacji i kultury. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje też kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi na lokalne biblioteki jako miejsca dostępu do wiedzy i informacji (spoty w telewizji, reklamy na autobusach). Do PRB aplikowało 959 bibliotek, na liście finalistów znalazło się 612.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska, jej biblioteką wiodącą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gromadce (gmina Gromadka, powiat bolesławiecki).                         

III Konferencja

31.10.2011r. za pośrednictwem komunikatora internetowego, odbyła się konferencja Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi.
Omawiane były następujące zagadnienia: Biblioteka w przestrzeni edukacji- funkcje i wyzwania w XXI wieku. Praktyczne umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Umiejętność w poruszaniu się w świeci wirtualnym.

II Konferencja w Gromadce

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gromadce dnia 31.08.2011r. odbyło się drugie spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi. Temat spotkania to: Biblioteka dla przyszłości. Marketing w bibliotece, kształtowanie wizerunku biblioteki i bibliotekarza, promocja usług bibliotecznych, wolontariat stażyści.

 I Konferencja w Gromadce

IMG_0244[1].jpeg

   W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gromadce dnia 08.06.2011r. odbyło się pierwsze spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi. Spotkanie to odbyło się w ramach mikrograntu "Podaj dalej". Spotkaniu towarzyszyło hasło "Poznajmy się", na którym uczestniczki spotkania zaprezentowały specyfikę pracy poszczególnych bibliotek. Spotkanie prowadziła dyrektor Biblioteki Wiodącej pani Janina Rojek. Zdobytą wiedzą na szkoleniach dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek podzieliła się z uczestniczkami spotkania. Przedstawiła  zebranym  specyfikę pracy w swojej bibliotece, zwracając szczególna uwagę na fakt wielokulturowości środowiska lokalnego.

 

Profity uzyskane przez MiGBP w Trzebnicy dzięki uczestnictwie w Programie Rozwoju Bibliotek:

W ramach projektu biblioteka otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 400 złotych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy bibliotekarza.

Od grudnia 2009 do maja 2010 odbyły się warsztaty planowania rozwoju biblioteki. Podczas pięciu dwudniowych spotkań przedstawiciel naszej biblioteki dowiedział się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były interesujące dla mieszkańców i skorelowane z ich potrzebami, jak promować działalność swojej placówek oraz w jaki sposób pozyskać partnerów do współpracy. Rezultatem szkoleń jest trzyletni Plan Rozwoju Biblioteki.

Ponadto jesienią tego roku jeden z naszych pracowników weźmie udział w szkoleniu specjalistycznym pt. „Biblioteka- miejsce dla młodych”.

 

Organizacje pozarządowe bibliotekom - Biblioteczka dla Najmłodszych

50269_366473562216_2665207_n[1][1].jpeglogo_nazwa_PL_300dpi[1][1].jpeg

Cztery doświadczone organizacje pozarządowe- Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”- zaproponowały bibliotekom uczestniczącym w Programie Rozwoju Bibliotek nieodpłatny udział w specjalnie przygotowanych dla nich projektach.

Aby otrzymać ofertę, należało wypełnić formularz oraz przygotować plan rozwoju biblioteki. Następnie wszystkie zgłoszenia zostały zanalizowane przez ekspertów.

Biblioteka w Trzebnicy zgłosiła chęć wzięcia udziału w ofercie zaproponowanej przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”. Oferta ta spotkała się z największym zainteresowaniem- nadesłano aż 168 formularzy zgłoszeniowych. W procesie rekrutacji odrzucono 118 bibliotek, a tylko 84 placówki zakwalifikowały się do udziału w projekcie- w tym MiGBP w Trzebnicy! Fundacja postawiła na te biblioteki, które już w systematyczny sposób organizują zajęcia dla dzieci, oceniała innowacyjność zajęć, udział w akcjach takich jak Cała Polska Czyta Dzieciom i spotkania z ciekawymi ludźmi. Premiowana była współpraca biblioteki z przedszkolem gminnym.

W ramach projektu biblioteki mogą wdrożyć do swojej oferty jedną z trzech oferowanych form pracy: grupy zabawowe, biblioteczka dla najmłodszych lub mali badacze.

Dzięki udziałowi w projekcie w naszej bibliotece zostanie stworzona w pierwszym kwartale 2011 r. Biblioteczka dla Najmłodszych. Będzie to wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla najmłodszych dzieci wraz z prostą instrukcją obsługi dla rodziców zawierającą również informacje jak dana zabawka stymuluje rozwój dziecka.

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi przekonamy mieszkańców gminy, że dzieci uczą się od chwili narodzin oraz pomożemy- zwłaszcza młodym rodzicom- w zapewnieniu dobrego startu edukacyjnego ich pociechom. Chcemy również, aby nasza biblioteka stała się wyjątkowym miejscem w gminie wspierający rozwój małych dzieci.

 

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka"

logo_ARFP_rgb_jpg[1][1].jpeglogo_nazwa_PL_300dpi[1][1].jpeg

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) ogłosiła Konkurs Grantowy dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na wdrożenie w życie części pomysłów opisanych w Planie Rozwoju Biblioteki, który został opracowany w trakcie warsztatów planowania rozwoju biblioteki. Aby otrzymać grant w wysokości 5000 zł, należało przygotować i opisać projekt, który ma zostać dofinansowany.

MiGBP w Trzebnicy zgłosiła do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” autorski projekt warsztatów artystycznych dla dzieci pt. „Niech poniesie nas fantazja!”. Projekt polega na przeprowadzeniu trzymiesięcznego cyklu bezpłatnych zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, lecz nieuczęszczających do przedszkola. W projekcie przewidziane są również prelekcja dla rodziców, podczas których dowiedzą się oni, w jaki sposób wspierać rozwój swojego dziecka tak, aby zapewnić mu dobry start edukacyjny oraz zaczerpną informacje na temat tego, że książka może stanowić świetną pomoc w rozwiązywaniu problemów ich pociech (zagadnienia z zakresu biblioterapii). Aktualnie oczekujemy na ogłoszenie wyników konkursu.

 

Biblioteka+

logo[1][1].gif

Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Jest on odpowiedzią na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce.

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.

W ramach programu dwóch bibliotekarzy z MiGBP w Trzebnicy weźmie udział w „Szkoleniach dla bibliotekarzy”. Celem szkoleń jest uzyskanie przez pracowników bibliotek nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie, a także podniesienie prestiżu bibliotek publicznych oraz zmiana postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Zakres szkoleń to:

1. Rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych (zagadnienia m.in.: asertywność, automatyzacja, sztuka prezentacji, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych).

2. Rozwój nowych umiejętności wykraczających poza kompetencje zawodowe, w tym:

a. organizacja i zarządzanie biblioteką (zagadnienia m.in.: potrzeba tworzenia nowoczesnej biblioteki, planowanie pracy biblioteki, tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, PR);

b. nowe technologie informatyczne (zagadnienia m.in.: tworzenie stron internetowych,

e-podpis, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)

Czas realizacji szkoleń to lata 2010 - 2012 (trzy roczne etapy).

 

Program Biblioteki Narodowej

"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

mkidn[1][1].jpeg

W ramach Narodowego Programu Kultury „Promocja Czytelnictwa” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w roku 2010 dotację na zakup nowości w bibliotekach publicznych (10 mln zł).

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.300 zł, które przeznaczyła na wzbogacenie i odnowienie swojego księgozbioru.

Zapraszamy wszystkich czytelników do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu zbiorów naszej biblioteki. Jeśli chciałbyś, aby dana propozycja znalazła się w księgozbiorze to przyjdź i powiedz nam o tym!