Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

W podziękowaniu za plony – Dożynki Gminne Nowy Dwór 2018

Jedno z najbarwniejszych świąt plonów w regionie ponownie zachwyciło wszystkich mieszkańców i gości. Odbywające się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, było idealną okazją, by docenić rolniczy trud, który na przestrzeni lat był fundamentem w procesie budowania naszej Ojczyzny. Święto wszystkich rolników odbyło się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.

Dożynki Gminne w Nowym Dworze rozpoczął już tradycyjnie barwny korowód, z wieńcami i chlebem, który poprowadziły Trzebnickie Mażoretki wraz z Trzebnicką Orkiestrą Dętą. Następnie uczestnicy przemarszu wzięli udział w plenerowej mszy świętej dziękczynnej, którą koncelebrował dziekan parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy ks. Jerzy Olszówka SDS, który w swym kazaniu podkreślił, że plony ziemi są wynikiem dobrej współpracy Boga i człowieka. Na tą też współpracę, szczególną uwagę zwrócili również członkowie zespołu Brzykowianie, którzy w swym obrzędzie dożynkowym przybliżyli historię i tradycję staropolskiego święta. Ludowe pieśni były idealnym wstępem do wspólnego świętowania.

Oficjalnie Dożynki 2018 rozpoczął burmistrz Marek Długozima, który odczytał listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

W roku wielkiego narodowego jubileuszu odzyskania niepodległego Państwa Polskiego; z wyrazami szacunku dla rolników Gminy Trzebnica; z wielką wdzięcznością za całoroczny trud, za udział w rozwoju gospodarczym i budowaniu pomyślności Rzeczypospolitej, za chleb na polskich stołach i trwanie przy wartościach patriotycznych oraz niezmiernie ważnych i pięknych tradycjach polskiej wsi; w uznaniu dla organizatorów – Władz Gminy Trzebnica; z życzeniami dla polskich gospodarzy, aby Państwa niezastąpiona praca na ojczystej ziemi przyniosła dobre plony, aby pracy towarzyszyła satysfakcja i radość, a polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza. Szczęść Boże!” czytamy w liście od prezydenta.

Następnie burmistrz wygłosił swoje przemówienie: - Otwierając tegoroczne Gminne Dożynki w Nowym Dworze pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w stulecie odzyskania niepodległości, szczególnie witam i pozdrawiam mieszkańców Nowego Dworu na czele z sołtysem Markiem Paszkotem, którzy są gospodarzami dzisiejszego święta. Witam wszystkie delegacje z poszczególnych sołectw, mieszkańców oraz zaproszonych gości. Witam najważniejszych podczas dzisiejszej uroczystości - rolników, sadowników i ogrodników oraz wszystkich gości. Rozpoczynanie dożynek od mszy św. to piękny zwyczaj staropolski, który przypomina nam, że Bóg jest szafarzem wszelkich łask, a plony ziemi są wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Dożynki, tak, jak Eucharystia, są przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy dziś Bogu za błogosławieństwo, za dobre zbiory, ale dziękujemy również Wam – rolnikom za wysiłek i pracę na roli. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo to profesje wymagające wielkiego trudu i hartu, szczególnie w zmaganiu się nie tylko z anomaliami pogody, ale także z prawami unijnymi i prawami wewnętrznego rynku. W tych okolicznościach, tym większa cześć należy się ludziom, którzy pokochali swój zawód i mimo wielu przeciwności służą ziemi i ojczyźnie. Dożynki to również święto wsi i jej mieszkańców, bez których jak podkreślał historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego Państwa. Bo to oni właśnie stoją na straży najpiękniejszych wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są prezentowane tutaj zwyczaje dożynkowe, przepiękne wieńce i kramiki. Wiara, oddanie pracy, umiłowanie polskości, to bezcenne atuty polskiej wsi i jednocześnie spoiwa łączące jej mieszkańców we wspólnoty, którym chce się chcieć. Dzisiaj jest więc stosowana okazja, by podziękować za to, że dzięki ich ciężkiej pracy na nasze stoły trafia polski chleb, mamy pod dostatkiem warzyw i owoców, a także za to, że przygotowali dla nas tak wspaniałą ucztę w stylu ludowego folklorupowiedział burmistrz, który poprosił wszystkich zebranych o zaśpiewanie wspólnego „sto lat” dla wszystkich rolników. Następnie starości dożynek: sołtys Nowego Dworu Marek Paszkot wraz z Danutą Kwaśniak wręczyli burmistrzowi chleb wypieczony z mąki ze zboża zebranego w tym roku, aby sprawiedliwie podzielił się nim z mieszkańcami gminy i zaproszonymi gośćmi.

Specjalnym gościem Dożynek była minister Beata Kempa: - Z serca dziękuję wszystkim rolnikom, za ich codzienny trud pracy dzięki któremu, nie brakuje u nas chleba. Jako osoba odpowiedzialna w rządzie za pomoc humanitarną, odwiedzam wiele krajów, gdzie tego chleba po prostu brak. Dlatego cieszmy się i dziękujmy, że go mamy i możemy się nim dzielić z innymi. Gdy patrzę na tą pięknie przystrojoną miejscowość, piękne kramiki i wieńce, to nasuwa się mi jedna myśl – jeszcze polska nie zginęła, póki wy żyjecie! Raz jeszcze dziękuję Wam i Panu burmistrzowi za kultywowanie wspaniałych tradycji i życzę wszelkich pomyślności.

Odznaczenia i nagrody

Dożynki to stosowana okoliczność, aby wzorem lat poprzednich wyrazić należyty szacunek i wdzięczność kolejnym szesnastu mieszkańcom Gminy Trzebnica, którzy wyróżniają się pracą na rzecz rolnictwa i tym samym przyczyniają się do rozwoju gminy. Na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyznał odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” następującym osobom: Andrzejowi Łuczyszynowi z Biedaszkowa Małego, Elżbiecie Kostrzewskiej z Biedaszkowa Wielkiego, Annie Warownej z Biedaszkowa Wielkiego, Wandzie Świdzińskiej z Brzykowa, Sylwesterowi Świdzińskiemu z Brzykowa, Zdzisławowi Malesie z Komorowa, Janowi Królikowi z Ligoty, Władysławowi Stępniowi z Masłowa, Danucie i Walentemu Kwaśniakom z Nowego Dworu, Jolancie i Janowi Maciołkom z Raszowa, Stefanowi Frąckowiakowi ze Skoroszowa, Władysławowi Michalikowi z Sulisławic, Jerzemu Rogali ze Szczytkowic oraz Henrykowi Włodarskiemu z Taczowa Małego. Natomiast specjalnym dyplomem uznania burmistrz odznaczył Tadeusza Smyka z Nowego Dworu.

Do tradycji dożynkowych w Gminie Trzebnica należy również konkurs na najpiękniejszy wieniec. W tym roku aż 29 sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, nawiązujące do dawnych tradycji. Jak przyznaje komisja konkursowa powołana przez burmistrza, wybór zwycięzców był naprawdę trudny, ponieważ wszystkie zostały wykonane z wielką precyzją i starannością. Wyróżnienia otrzymały sołectwa Komorówko, Małuszyn i Kuźniczysko. Trzecie miejsce zajęły Domanowice, drugie Brzezie, a zwyciężyło sołectwo Raszów, którego sołtys Bożena Durbajło nie kryła swojego wzruszenia: - Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego sukcesu!

Tradycyjnie już, jednym z najważniejszych punktów dożynek jest ogłoszenie zwycięzcy tytułu Sołtysa Roku. Wyróżnienie otrzymał sołtys Domanowic Zenobiusz Modliborski z Domanowic, natomiast nagrodę główną z rąk burmistrza odebrał sołtys Nowego Dworu Marek Paszkot. – Jestem ogromnie zaskoczony tym wyborem, dziękuję burmistrzowi Markowi Długozimie, za wyróżnienie Nowego Dworu i możliwość organizacji tego wspaniałego święta plonów oraz za tę niespodziewaną nagrodę. Jest ona wynikiem pracy wielu ludzi, bo bez mieszkańców sołectwa, sołtys sam nie znaczyłby nic – powiedział zwycięzca. 

Wszystkie sołectwa, które przygotowały dożynkowy kramik, otrzymały specjalne dyplomy z rąk burmistrza Marka Długozimy.

Barwne świętowanie miało również swój wielki finał, podczas którego dla zebranych zagrał legendarny zespół 2 plus 1 oraz gwiazda wieczoru Sławomir, który od burmistrza otrzymał specjalny prezent w postaci pamiątkowej koszulki. Dożynki w Nowym Dworze, pomimo przelotnych opadów, cieszyły się dużą popularnością, a tłumy mieszkańców na długo zapamiętają kramiki bogate w lokalne produkty, piękne stroje ludowe, pokaźne wieńce dożynkowe i wspaniałe bochny chleba, które są symbolem zebranych plonów i rolniczego trudu.