Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Dożynki Gminy Trzebnica Kuźniczysko 2019

Dożynki Gminne 2019 za nami. Śmiało można powiedzieć, że jest to najbarwniejsze święto plonów w regionie. Większość z 41 sołectw angażuje się w przygotowanie barwnych wieńców i kramików, które w sobotę 7 września zachwyciły wszystkich odwiedzających Kuźniczysko.

Wzdłuż całej wioski nie sposób było nie zauważyć przepięknych dekoracji dożynkowych. Pomysłowe ozdoby oraz niebanalne witacze, w większości wykonane ze snopków słomy, czekały na przybyłych gości i zapraszały do wspólnego biesiadowania. Uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym z wieńcami i chlebem. Korowód wyruszył spod nowej Szkoły Podstawowej.  Poprowadziły go Trzebnickie Mażoretki wraz z Trzebnicką Orkiestrą Dętą. Następnie uczestnicy przemarszu wzięli udział w plenerowej mszy świętej dziękczynnej, którą koncelebrował proboszcz ks. Jacek Tomaszewski. Najważniejszym punktem Eucharystii była procesja z darami, podczas której przedstawiciele sołectw ofiarowali pracę swoich rąk, wspaniałe wieńce dożynkowe oraz chleby.

Po nabożeństwie wszystkich zgromadzonych przywitał gospodarz wydarzenia Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, który powiedział - Bardzo serdecznie witam na najpiękniejszych dożynkach w Powiecie Trzebnickim i śmiało mogę chyba powiedzieć, że na jednych z piękniejszych dożynek na całym Dolnym Śląsku. Z całego serca witam wszystkich uczestników dzisiejszego święta. W sposób szczególny pozdrawiam mieszkańców Kuźniczyska z panem sołtysem Marcinem Pietrasikiem na czele, którzy podjęli się trudu organizacji tegorocznych dożynek. Równie serdecznie witam tych, którzy są głównymi bohaterami dzisiejszego święta: rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, delegacje z trzebnickich sołectw, które utworzyły korowód dożynkowy. Czcigodni Księża, proszę przyjmijcie wyrazy wdzięczności  za Eucharystię sprawowaną w intencji rolników o dobry urodzaj, a także za wygłoszone Słowo Boże, które dla nas wszystkich było ubogacające – powiedział burmistrz, który dodał: - W swoich wystąpieniach nasz kochany Papież Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest praca na roli i jak wielkim szacunkiem darzy pracujących na niej ludzi. Mówił: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” Tegoroczne Dożynki w 2019 roku w sposób szczególny pokazują nam, jak bardzo praca rolnika łączy się z takimi wartościami, jak: Bóg, honor, ojczyzna. W tym roku obchodzimy kilka ważnych rocznic. Nadal w naszym kraju odbywają się rozpoczęte w 2018 roku obchody 100. (setnej) rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w które włączona jest oczywiście Gmina Trzebnica. Ponadto 4 czerwca świętowaliśmy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu. W tym roku przypada również 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i mija 15 lat od momentu przyjęcia Polski i dziewięciu innych państw do struktur Unii Europejskiej. Od wielu lat rolnicy mogą korzystać z unijnego budżetu, a pozyskane środki umożliwiają podjęcie działań, które pomagają w rozwoju wsi. W Gminie Trzebnica zawsze staramy się te środki wykorzystać dobrze i efektywnie, tak, by aktywizować nasze lokalne społeczności, a młodym ludziom dać perspektywy, które skłaniają do pozostania na wsi. Tu, w Gminie Trzebnica jesteśmy szczególni dumni z naszych lokalnych produktów, z owoców i warzyw, rozpoznawanych na rolniczych rynkach, z naszego miodu i regionalnych potraw, które i dziś mogą Państwo skosztować na pięknych kramikach. W kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości musimy dziś wspomnieć koniecznie o tradycji, której ważnymi strażnikami od wielu pokoleń są nasi rolnicy. Ta tradycja opiera się na wierze, na trudzie pracy i na umiejętności pokonywania różnych przeszkód, szczególnie tych związanych z anomaliami pogodowymi. W Gminie Trzebnica jesteśmy dumni nie tylko z naszych produktów, ale również z prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich. To właśnie wdzięki zaangażowaniu mieszkańców naszych wsi możemy podziwiać dziś piękne, lokalne stroje, a także symbolizujące bogactwo plonów - wieńce i korony dożynkowe. Dożynki to święto, które zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Od wielu lat spotykam się Państwem na zakończenie żniw, by nie tylko podziękować Panu Bogu i ludziom – za tegoroczne plony, ale także, by przełamać i podzielić się z Wami pięknie wypieczonymi bochnami chleba. Obrzęd dzielenia chlebem jest niezwykle wymowny. Pokazuje nam, że wszyscy jesteśmy wspólnotą, że łączy nas troska o to, by tego chleba nie zabrakło w naszych rodzinach. A mówiąc słowa rodzina, mam na myśli – nie tylko tę nam najbliższą, ale również rodzinę, jaką tworzymy jako społeczność lokalna tu w Gminie Trzebnica i tę rodzinę największą, nasz dom wspólny, jakim jest Polska.  Wielki, polski poeta Cyprian Kamil Norwid podkreślając rolę szacunku wobec chleba – symbolu ludzkiej pracy w naszej polskiej tradycji pisał : „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów Nieba... Tęskno mi, Panie...” Każdego roku, rozpoczynamy dożynki od Mszy św. dziękujemy za to, że tego chleba nam dziś nie brakuje. Ten staropolski zwyczaj przypomną nam również, że Bóg jest szafarzem wszelkich dóbr, a plony ziemi są wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Dożynki to też właściwy moment, by powiedzieć Wam wszystkim: rolnikom z Gminy Trzebnica, tak ważne słowo: Dziękuję! W imieniu mieszkańców Gminy Trzebnica, dziękuję za trud Waszej pracy, za Wasze przywiązanie do ziemi, za to, że chcecie rozwijać Wasze gospodarstwa, z których możemy być dumni. Dopełniając ceremoniału wdzięczności, chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tego dożynkowego święta, a szczególnie: panu Sołtysowi Marcinowi Pietrasikowi, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom wsi Kuźniczysko, czcigodnym celebransom dziękczynnej eucharystii, wszystkim delegacjom wiejskim, sołectwom, które przygotowały przepiękne wieńce i bogato wyposażone kramiki, służbom porządkowym: Powiatowej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, trzebnickiej Straży Miejskiej, dyrekcji i pracownikom trzebnickiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz pracownikom wydziału promocji z Urzędu Miejskiego. A także wszystkim znamienitym gościom, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością – powiedział burmistrz, który poprosił również o wspólne zaśpiewanie „Sto lat!” dla wszystkich rolników.

Zasłużeni dla rolnictwa

Następnie burmistrz zaprosił na scenę Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, z którym wspólnie uhonorował mieszkańców Gminy Trzebnica, wyróżniających się pracą na rzecz rolnictwa i tych przyczyniających się do rozwoju gminy. Na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyznał odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” następującym osobom: Anecie Zielezińskiej (Sołectwo Brzezie), Pawłowi Gaj (Sołectwo Brzezie), Stanisławie i Edwardowi Łakotom (Sołectwo Brzyków), Halinie i Jackowi Kowalikom (Sołectwo Domanowice), Józefowi Kolczakowi (Sołectwo Jaźwiny), Romanowi Kubicy (Sołectwo Jaźwiny), Henrykowi Wywiałowi (Sołectwo Ligota), Irenie Janikowskiej (Sołectwo Małuszyn), Janowi Gierczakowi (Sołectwo Małuszyn), Markowi Kargulowi (Sołectwo Marcinowo), Marcelemu Salamaga (Sołectwo Piersno) i Wacławowi Mularskiemu (Sołectwo Sulisławice).

Wojewoda pogratulował odznaczonym, podziękował również burmistrzowi za zaproszenie. Głos zabrała także europosłanka Beata Kempa, która podkreśliła, że dożynki w Gminie Trzebnica są dla niej zawsze szczególnym doświadczeniem przepełnionym lokalnym patriotyzmem.  Do zebranych specjalny list skierował napisany przez premiera Mateusza Morawieckiego odczytał poseł PIS Przemysław Czarnecki. W uroczystościach udział wzięła również Anna Morawiecka. Słowa do rolników skierował także doradca społeczny ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina Piotr Dytko. List ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odczytał Tytus Czartoryski. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego, wszystkiego dobrego życzył rolnikom Andrzej Jaroch, a w imieniu rady powiatu starosta Małgorzata Matusiak. 

Ważnym punktem uroczystości był tradycyjny obrzęd dożynkowy, który przeprowadzili, podobnie jak w roku ubiegłym Brzykowianie z Brzykowa. Na zakończenie starości dożynkowi Ewa Szybiak-Pietrasik i Marcin Pietrasik przekazali na ręce burmistrza Marka Długozimy symboliczny bochen chleba wypieczony z mąki ze zboża zebranego w tym roku, aby sprawiedliwie podzielił się nim z mieszkańcami gminy i zaproszonymi gośćmi.

Nagroda za trud pracy

Do tradycji dożynkowych w Gminie Trzebnica należy również konkurs na najpiękniejszy wieniec. W tym roku 32 sołectwa przygotowały wieńce dożynkowe, nawiązujące do dawnych tradycji. Jak przyznała naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna Haładaj, pełniąca funkcję przewodniczącej komisji konkursowej powołanej przez burmistrza: - Wybór zwycięzców był naprawdę trudny, ponieważ wszystkie zostały wykonane z wielką precyzją i starannością. Gratuluję więc wszystkim wielkiego trudu, który po raz kolejny włożyli w przygotowanie tych niesamowitych dożynkowych symboli – powiedziała, odczytując werdykt. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Komorówko, drugie przypadło Domanowicom, a na trzecim stopniu podium stanęło Piersno. Wyróżnienia otrzymały sołectwa z Brzezia, Taczowa Małego oraz Kuźniczyska. Szczególnym momentem dożynek jest ogłoszenie tytułu „Sołtysa Roku”. W tym roku burmistrz Marek Długozima przyznał tytuł wraz ze specjalnym czekiem sołtysowi Kuźniczyska Marcinowi Pietrasikowi, który podziękował burmistrzowi za dostrzeżenie jego pracy, podkreślając, że ten tytuł nie byłby możliwy bez jego wsparcia.  – Dziękuję za te wszystkie piękne inwestycje, które w ostatnim czasie powstały w naszej miejscowości. Dzięki Panu zyskaliśmy wspaniałą nową Szkołę Podstawową, świetlicę i dostąpiliśmy zaszczytu organizacji dożynek. Ze swojej strony staram się dopilnować, by wszystko to służyło jak najlepiej naszym mieszkańcom. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszych dożynek, bez których oddania i pracy nie byłoby tak wspaniałej imprezy – powiedział sołtys Marcin Pietrasik.

Dożynki były także doskonałą okazją do nagrodzenia sołtysa, który sprawuje swój urząd najdłużej w całej Gminie Trzebnica. Edward Sikora jest sołtysem Cerekwicy od 20 lat. Ten okrągły jubileusz dostrzegł burmistrz, który postanowił wręczyć mu specjalny list gratulacyjny.

Święto smaków i muzyczna uczta

Jak przystało na dożynki nie mogło zbraknąć tradycyjnych potraw i przysmaków. Sołectwa z ogromnym zaangażowaniem przygotowały swoje barwnie przystrojone kramiki. W tym roku było ich 24. Pierogi, swojska kiełbasa, domowe przetwory, pasztety, pieczone mięsa, ciasta, nalewki – unoszące się zapachy kusiły podniebienia odwiedzających. – Pomimo niepogody spotykamy tu tak wielu pogodnych ludzi. Z każdego kramiku uśmiechają się do nas pięknie ubrane panie i panowie w strojach ludowych, jest świetne jedzenie, doskonałe lokalne napitki to tylko część wspaniałego kolorytu – mówi pani Ania, która specjalnie na dożynki przyjechała z Wrocławia, a pan Józef dodaje: - Widziałem reklamę w telewizji i powiem, że się nie zawiodłem. To niesamowite przeżycie spróbować tych pachnących chlebów, ciast, mięs i lokalnych specjalności, od których może zawrócić się w głowie. Przejeżdżając przez samą miejscowość, zwróciłem też uwagę na piękny budynek szkoły. Rzadko zdążają się takie obiekty na wioskach. Widać, że sama miejscowość kwitnie, jak te dożynki – zakończył.

Na najmłodszych również czekały liczne atrakcje w specjalnym miasteczku. Gwiazdami wieczoru był zespół Freaky Boys, którego wokalista pochodzi z Ujeźdźca Wielkiego oraz Eleni, której przeboje nuciła licznie zebrana pod sceną publiczność. Kolejne dożynki już za rok!