Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (666,42KB)

 


Zapytanie ofertowe
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica NIP 915-15-91-363 (zwane dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt. „Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 2-4.3.2 Dziedzictwo kulturowe  – ZIT WrOF  zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej + 100 szt. samoprzylepnych nalepek pamiątkowych.

PDFZapytanie ofertowe (1,47MB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz oferty (72,19KB)

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 2 - tablica informacyjno-pamiątkowa

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3 - samoprzylepne naklejki pamiątkowe

 


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:

PDFInformacja o wyborze oferty 2 (251,46KB)

informacja o wyborze ofert 2_m.jpeg


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (557,14KB)

informacja o wyborze oferty_m.jpeg


 

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica NIP 915-15-91-363 (zwane dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt. „Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 2-4.3.2 Dziedzictwo kulturowe  – ZIT WrOF  zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę, montaż wyposażenia do studia nagrań wraz ze szkoleniem.

Załącznik: PDFZapytanie ofertowe (1,38MB)

Załącznik nr 1: DOCXFormularz oferty (69,57KB)