Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 13 lipca
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Studio Nagrań

Dofinansowanie w wysokości:
597 356,19 PLN

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wyniosła 1 812 367,08 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 597 356,19 PLN

„Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań"2 nr RPDS.04.03.02-02-0006/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby"3 Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe"4 Poddziałania nr 4.3.2 „Dziedzictwo kulturowe - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

tablica_m.jpeg

Pomieszczenie z profesjonalnym wygłuszeniem przeznaczone do pracy muzyka. Komfortowe warunki są możliwie najbardziej zbliżone do warunków koncertowych. Studio zaopatrzone w sprzęt najwyższej klasy, wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających artystów. Życzymy udanych projektów.